This property is currently not available.
SOLD

कफि कम्पनी, तिलोत्तमा, बुटवल, रुपन्देही, नेपालमा सात धुर जग्गा बिक्रीमा उपलब्ध छ।  उत्तर मोहोडा, हाइवे देखी ५०० मीटर पूर्व, थप … More info

Land Area 7 Dhur Distance From Main Road 1.2 KM Facing Towards North
Land Area 7 Dhur